-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Agnieszka Witoń

DATA DYSKUSJI: 14 czerwca 2018 r.

Autor:

mgr Agnieszka Witoń

Tytuł:

Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji

Promotor:

  • dr hab. Robert Włodarczyk, Prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Alojzy Nowak – Uniwersytet Warszawski
  • Dr hab. Dominik Kopiński – Uniwersytet Wrocławski
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie