Kolekcje specjalne

O kolekcjach specjalnych

Pod pojęciem „kolekcje specjalne” kryje się zasób obejmujący różnego rodzaju wydawnictwa otrzymywane na podstawie umów zawartych z Komisją Europejską, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz dokumenty archiwalne, będące m.in. spuścizną po współtwórcy zjednoczonej Europy – Józefie Hieronimie Retingerze. Zbiory te udostępniane są wyłącznie w trybie prezencyjnym - nie ma wypożyczeń na zewnątrz. Istnieje możliwość wykonania kopii. Każda kolekcja specjalna ma swoją stronę informacyjną oraz katalog.

Zasoby tych kolekcji można przeszukiwać, pojedynczo lub łącznie, poprzez multiwyszukiwarkę.