Dalsze zmiany w punktacji czasopism.

Komunikatem z dnia 1 grudnia 2021 roku Minister Edukacji i Nauki przedstawił drugi w tym roku wykaz czasopism naukowych oraz konferencji naukowych (32 676 czasopism i 1701 konferencji), a także wykaz dyscyplin, które do nich przypisano. Ogląd zmian dla wszystkich czasopism ułatwia strona pt. Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN autorstwa Doroty Bazan. Polecamy też nasz mini-informator o punktowanych polskich czasopismach związanych z naukami ekonomicznymi. Przedstawiona w nim informacja o indeksacji w BazEkon przywołuje również nowe na wykazie ministerialnym czasopisma, które na tymże wykazie nie są w ogóle powiązane z naukami ekonomicznymi.