-A +A

.

Wokół Biblioteki

Rada biblioteczna

W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego w Uczelni działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora..

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie.

 

Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych

Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Polsce powstało jesienią 2001 roku z inicjatywy bibliotek uczelni państwowych i prywatnych.

Krakowski Zespół Biblioteczny

Krakowski Zespół Biblioteczny powołany został w sierpniu 1994 roku na mocy Porozumienia rektorów wszystkich uczelni krakowskich oraz dyrektorów PAN i IFJ.