-A +A

.

Doktoraty

Na dwa tygodnie przed obronądysertacjami doktorskimi można zapoznać się w Czytelni Głównej, (pok. 301, III p.). Po obronie opisy bibliograficzne prac doktorskich można znaleźć w katalogu komputerowym lub ABC-Kraków, gdzie dostępne są także spis treści oraz wstęp/autoreferat danej pracy. Opisy wszystkich prac doktorskich (drukowanych - sygnatura /Dr i elektronicznych - sygnatura eDr-) znajdują się w bazie DOROBEK (rodzaj dokumentu: dysertacja doktorska).
Do 2005 roku każda obroniona dysertacja dołączała do kolekcji prac doktorskich w Czytelni Głównej.
Od 2006 roku prace dostępne są w wersji elektronicznej na jednym z terminali w tej Czytelni.
Prace, których autorzy wyrazili zgodę na udostępnienie pełnego tekstu są dostępne bezpośrednio z poziomu rekordu (linki z katalogu komputerowego, bazy Dorobek oraz ABC-Kraków).

Dysertacje doktorskie mogą być dostępne:

 • w sieci rozległej;
 • na terenie Kampusu UEK;
 • w Czytelni Głównej (wersja drukowana lub elektroniczna).

Publiczne dyskusje nad dysertacjami doktorskimi w 2017 roku:

Praca doktorska do wglądu - mgr Mariola Mamcarczyk

DATA DYSKUSJI: 26 czerwca 2017 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Mariola Mamcarczyk

Tytuł:

Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym

Promotor:

 • Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Joanna Nowakowska - Grunt, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Maciej Cycoń

DATA DYSKUSJI: 21 czerwca 2017 r., godz. 10:30

Autor:

mgr Maciej Cycoń

Tytuł:

Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego

Promotor:

 • Prof. dr hab. Wanda Sułkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW - Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Czesław Bywalec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Barbara Kawa

DATA DYSKUSJI: 20 czerwca 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Barbara Kawa

Tytuł:

Koncepcje wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Katarzyna Sanak-Kosmowska

DATA DYSKUSJI: 9 czerwca 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Katarzyna Sanak-Kosmowska

Tytuł:

Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jan W. Wiktor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. US dr hab. Ewa Frąckiewicz - Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Magdalena Sobocińska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Joanna Sanetra-Szeliga

DATA DYSKUSJI: 13 czerwca 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Joanna Sanetra-Szeliga

Tytuł:

Kultura jako determinanty rozwoju. Zmiana miejsca kultury w strategiach rozwoju społeczno-ekonomicznego dużych polskich miast na przykładzie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jacek Purchla - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek - Uniwersytet Jagielloński
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strony